“Dit gee vir ons hoop” | “It gives us hope”

Bloemfontein, 13 Julie 2014 – Die Bikers for Mandela het die laaste dag van hulle reis by die Nelson Mandela-standbeeld op Naval Hill begin. Hulle en die 1st for Women-stigting het die naweek R300 000 aan drie sorgsentrums geskenk.

Bloemfontein, July 13, 2014 – The Bikers for Mandela started their last day of the journey at the Nelson Mandela statue on Naval Hill. They and the 1st for Women foundation donated R300 000 over the weekend to three care centres.

Dit gee ons by Bloem Shelter hoop! This gives us at Bloem Shelter Hope!